Registrácia zákonného zástupcu
Adresa trvalého bydliska